MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EK BİNA

Makina Mühendisliği Bölümü, 1956'da kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (önceleri Orta Doğu Teknoloji Enstitüsü) ikinci bölümüdür. 1956 yılının sonunda giriş sınavı ile 24 öğrenci bölüme kaydedilmiştir. Öğretim Şubat 1957'de, şehir merkezindeki dört katlı bir binada başlamıştır. Aynı yıl enstitü TBMM arazisindeki barakalara taşınmıştır.


Enstitü 1959 yılında üniversite olarak resmen tanınmış, adı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi" (ODTÜ) olarak değiştirilmiştir. 1959-60 akademik yılı sonunda 11 öğrenci Makina Mühendisliği'nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans programı aynı yıl başlamış olup 1960-61 akademik yılı sonunda 5 öğrenci yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur.


1961'de, bugünkü kampüs arsası edinilmiş, mimari projeler tamamlanmış ve inşaat başlamıştır. ODTÜ 1963-64 akademik yılında yeni kampüsüne taşınmıştır. Makina Mühendisliği öğrencileri barakalarda öğrenim görmeye devam etmiştir. Bölümün bugünkü A, B ve C binaları 1964 ile 1968 arasında tamamlanmıştır. Ofisler, derslikler ve laboratuvarlar yeni binalara taşınmıştır. Geçen yıllar içinde bu binalar artan sayılardaki öğrencilerin, akademik ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple, mevcut D, E, F ve G binaları eklenmiş, nihayetinde bölüm bugünkü fiziksel kapasitesine ulaşmıştır.

Language preference

Album info

Language preference